نقانق لحم بقري، سجق كبير وأنواع كوكتيل

كوكتيل بقر 120غ

كوكتيل بقر 200غ

هوت دوغ بقر 200غ

بيغ فرانكس بقر 300غ

فرانكفورت بقر للحفلات 2760غ

هوت دوغ بريميوم بقر 180غ

هوت دوغ بريميوم بقر 320غ

هوت دوغ بريميوم بقر 720غ

This website uses cookies for statistical purposes. By clicking on the "I Agree" button, you consent to the placement of these cookies. I Agree Reject